Pages

Tuesday, March 9, 2010

keputusan Mtest KPLI

A: PENGENALAN

MTeST merupakan singkatan bagi “Malaysian Teacher Selection Test” (Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia). Ujian ini digunakan sebagai saringan awal untuk calon yang memohon mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) di institut/ maktab perguruan Malaysia. Calon yang telah menduduki ujian dan mencapai tahap yang ditetapkan sahaja akan dipanggil temu duga.

B: KOMPONEN DAN TEMPOH MENJAWAB MTeST

Terdapat lima komponen dalam MTeST iaitu:

inventori Sahsiah Keguruan (INSAK)

  1. Kuantitatif
  2. Bahasa Inggeris
  3. Analitikal
  4. Verbal (Bahasa Melayu)

Kelima-lima komponen ini dimuatkan dalam lima buah buku seperti berikut:

Buku A: INSAK

Buku B: Kuantitatif

Buku C: Bahasa Inggeris

Buku D: Analitikal

Buku E: Verbal

Tempoh keseluruhan ujian ialah selama 2 jam 30 minit.

Buku

Komponen

Jumlah Soalan

Masa (minit)

A

INSAK

135

30

B

Kuantitatif

30

30

C

Bahasa Inggeris

25

30

D

Analitikal

20

30

E

Verbal

25

30

C: TARIKH DAN TEMPAT MTeST DIADAKAN

Tarikh dan pusat ujian akan ditentukan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG). Pemohon boleh memohon tempat ujian dalam e-permohonan. Walau bagaimanapun Bahagian Pendidikan Guru berhak menentukan tempat calon menduduki ujian.

D: SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MENDUDUKI MTeST

Calon yang memenuhi syarat iklan seperti berikut layak menduduki MTeST:

Syarat dan Kelayakan Asas

i. Warganegara Malaysia

ii. Berumur tidak melebihi 35 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir pada atau selepas 28 Jun 1975.

iii. Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta tempatan atau luar negara.

iv. Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut: http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp

v. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM.

vi. Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau SPM(V).

Syarat Tambahan

i. Calon hendaklah sihat bfizikal dan mental.

ii. Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas diberi keutamaan.

iii. Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum.

iv. Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan dan pengalaman mengajar akan diberi wajaran tertentu.

v. Calon hendaklah bersediakan ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman.


Calon yang layak dikehendaki mencetak tiket panggilan ujian daripada internet untuk menduduki MTeST.

: BAYARAN UJIAN

Tiada bayaran dikenakan kepada calon yang menduduki MTeST.

F: PERATURAN MTeST

Calon yang layak untuk menduduki MTeST perlu mematuhi peraturan-peraturan berikut:

i. Calon diwajibkan membawa bersama tiket panggilan ujian yang dicetak dan kad pengenalan atau dokumen pengenalan diri yang diiktiraf semasa ujian.

ii. Calon mesti mengguna pensel 2B untuk menjawab semua soalan dalam borang jawapan OMR yang disediakan.

iii. Calon hendaklah berpakaian kemas dan sesuai dengan profesion perguruan ketika menghadiri ujian.

iv. Calon hendaklah hadir 30 minit sebelum ujian bermula.


G: KEPUTUSAN MTeST

Maklumat calon yang berjaya untuk dipanggil temu duga akan disiarkan dalam laman web kementerian:

www.moe.gov.my


No comments:

Post a Comment